Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę P. Wyszukanych pozycji: 312.

 • Poszkodowany w wypadku drogowym.

  Pawelec J. C.H. BECK Warszawa 2001

 • Powtórzenie do egzaminu CiA. Część I. Rola procesu audytu wewnętrznego w zakresie governance, ryzyka i kontroli.

  Glein N. Ernst&Young Academy of Business Sp. z o.o. Warszawa

 • Pozakodeksowe prawo karne. Suplement. Tom I i II. Uzupełnienia. Aktualizacja. Nowości. Komentarz.

  Bojarski M. i in. C.H. BECK Warszawa 2003

 • Pozakodeksowe prawo karne. Tom I, II i III. Komentarz.

  Bojarsk M. i in. C.H. BECK Warszawa 2003

 • Pozakodeksowe prawo karne. Tom I. Przestępstwa p-ko pamięci narodowej, obronności ... . Komentarz.

  Bojarski M. i in. C.H. BECK Warszawa 2002

 • Pozakodeksowe prawo karne. Tom II. Przestępstwa gospodarcze oraz p-ko środowisku. Komentarz.

  Bojarski M. i in. C.H. BECK Warszawa 2003

 • Pozakodeksowe prawo karne. Tom III. Przestępstwa dot. porządku publicznego... . Komentarz.

  Bojarski M. i in. C.H. BECK Warszawa 2003

 • Pozakodeksowe przepisy karne z komentarzem.

  Radecki W. i in. ZPP Zarząd Wojewódzki Zielona Góra 1993

 • Pozakodeksowe przepisy karne z komentarzem.

  Bojarski M. i in. Warszawa 1992

 • Pozakodeksowe przepisy karne.

  Tramowski A. i in. Gdańsk 1998

 • Pozakodeksowe przepisy karne.

  Tramowski A.i in. ARCHE S.C. Gdynia 1998

 • Pozakodeksowe przepisy karne.

  Tramowski A. i in. Gdańsk 1994

 • Pozbawianie sprawców korzyści uzyskanych w wyniku przestępstwa.

  Lelental St. i in. Wyższa Szkoła Policji Szczytno 2004

 • Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzm

  Paprzycki L. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009

 • Praktyczne problemy wznowienia postępowania administracyjnego

  Sobieralski K. Wrocław 2005

 • Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych.

  Wójcik J.W. Twigger Warszawa 2002

 • Prawa Człowieka w Europie, Biuletyn prawny

  Lata prenumeraty: 2002 - 2004, częstotliwość: miesięcznik

 • Prawa człowieka. Zarys wykładu

  Hołda J. i inn. Zakamycze Kraków 2004

 • Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania ludźmi w firmie.

  Jurkowski R. Dom Wydawniczy ABC 2002

 • Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej.

  Gołaczyński J. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2003