Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę P. Wyszukanych pozycji: 312.

 • Postępowanie odwoławcze w nowym kpk.

  Zabłocki St. Dom Wydawniczy ABC 1999

 • Postępowanie odwoławcze w procesie karnym. Art. 425-467 kpk. Komentarz.

  Muras Z. C.H.Beck Warszawa 2004

 • Postępowanie odwoławcze w procesie karnym. Artykuły 425-467 kpk. Komentarz.

  Muras Zdz. C.H. BECK Warszawa 2004

 • Postępowanie odwoławcze, kasacje i wznowienie w procesie karnym.

  Zabłocki St. Prawnicze Warszawa 1999

 • Postępowanie przed sądem pierwszej instancji.

  Tylman J. Prawnicze Warszawa 1999

 • Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich.

  Rosiak P. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Aspekty praktyczne.

  Rosiak P. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Postępowanie przygotowawcze w procesie karnym.

  Tylman J. Prawnicze Warszawa 1999

 • Postępowanie przygotowawcze w sprawach nielegalnego obrotu gatunkami zagrożonymi wyginięciem

  Pchałek M. i in. WWF Polska, Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody Warszawa 2009

 • Postępowanie przygotowawcze w sprawach o zgwałcenia.

  Czmoch H. Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Warszawa 1972

 • Postępowanie sądowe w sprawach o wykroczenia.

  Gostyński Zb. Prawnicze 1976

 • Postępowanie sądowo-administracyjne.

  Woś T. i in. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2004

 • Postępowanie szczególne w postępowaniu karnym skarbowym

  Marta Roma Tużnik Wolters Kluwer Warszawa 2013

 • Postępowanie szczególne w procesie karnym.

  Waltoś St. Prawnicze 1973

 • Postępowanie uproszczone w procesie karnym.

  Świt T. Prawnicze Warszawa 1972

 • Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz.

  Flejszar R. C.H. BECK Warszawa 2006

 • Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Przepisy i orzecznictwo.

  Kurzępa B. Dom Organizatora Toruń 2002

 • Postępowanie w sprawach nieletnich w Polsce.

  Korcyl-Wolska M. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2001

 • Postępowanie w sprawach nieletnich.

  Korcyl-Wolska M. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Postępowanie zabezpieczające. Komentarz. Wybór orzeczeń.

  Zawistowski D. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007