Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę P. Wyszukanych pozycji: 312.

 • Poradnik dla zarządów pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

  Zaborski H. CRZZ Warszawa 1975

 • Poradnik po pozakodeksowym prawie karnym.

  Bojarski M. i in. Uniwersytetu Wrocławskiego 1999

 • Poradnik szefa, urzędu. Jak organizować nowoczesny i przyjazny urząd?

  Filarski K.i inni FORUM, Sp. z o.o. Poznań 2005

 • Poręczenie majątkowe jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym.

  Tarnowska D. Dom Organizatora Toruń 2002

 • Poręczenie przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary.

  Leonieni M. Prawnicze 1979

 • Poręczenie społeczne i indywidualne przy warunkowym umorzeniu kary.

  Leonieni M. PWN 1979

 • Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych.

  Banaszak B. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Porwania dla okupu.

  Kaczmarek J. i in. Dom Wydawniczy ABC 2003

 • Porwania w celu wymuszenia okupu - Studium Kryminalistyczne

  Alfred Staszak Prometeusz 2010

 • Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi.

  Bojanowski E. i in. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2004

 • Postępowanie administracyjne w Europie

  Kmieciak Z. Zakamycze Kraków 2005

 • Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowo-administracyjne

  Chorąży K. i in. Zakamycze Kraków 2005

 • Postępowanie administracyjne.

  Służewski J. Prawnicze Warszawa 1974

 • Postępowanie administracyjne.

  Służewski J. Prawnicze 1982

 • Postępowanie celne

  Jerzy Chuderski, Krzysztof Chuderski Wolters Kluwer Warszawa 2010

 • Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz.

  Przybysz P. Prawnicze Lexis-Nexis Warszawa 2006

 • Postępowanie karne. Wzory pism prawa materialnego i procesowego.

  Łojewski K. BECK 1999

 • Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością. Komentarz. Art. 492-521 Pr. Upad. Napr.

  Dukiel I. i in. C.H. BECK Warszawa 2004

 • Postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

  Lubiński K. Prawnicze 1979

 • Postępowanie odwoławcze w kpk po nowelizacji. Tom I.

  Zabłocki St. Dom Wydawniczy ABC 2003