Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę P. Wyszukanych pozycji: 312.

 • Podstawy audytu wewnętrznego.

  Czerwiński K. i in. LINK Szczecin 2003

 • Podstawy nauki polityki kryminalnej.

  Lernell L. Prawnicze Warszawa 1967

 • Podstawy ochrony środowiska.

  Głowiak B. PWN 1985

 • Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze.

  Zawłocki R. C.H. BECK Warszawa 2004

 • Podstawy prawa konstytucyjnego RP.

  Witkowski Zb. Prawnicze Toruń - Warszawa 1999

 • Podstawy prawne postępu technicznego.

  Bagiński W. i in. Prawnicze Warszawa 1967

 • Podstawy psychologii sądowej.

  Ackerman M.J. Psychologiczne Gdańsk 2005

 • Podstęp w toku czynności karno-procesowych i operacyjnych.

  Kurzępa B. Dom Organizatora Toruń 2003

 • Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach publiczno-skargowych.

  Łagodziński St. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Warszawa 2006

 • Policja w społeczeństwie obywatelskim.

  Czapska J. i in. Kantor Wydawniczy Zakamycze 1999

 • Polityka karna przestępstw ściganych na skutek skargi pokrzywdzonego.

  Bafia J. Prawnicze Warszawa 1968

 • Polscy seryjni mordercy

  Jarosław Stukan Prometeusz 2009

 • Polska bibliografia kryminalistyczna. Tom IV (lata 1990-2000).

  Hołyst B. i in. Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2008

 • Polska Norma PN-ISO/IEC 17799/2007. Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informatycznym.

  Polski Komitet Normalizacyjny Copyright by PKN Warszawa 2007

 • Polska procedura karna

  Cieślak M. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1971

 • Polska. Atlas drogowy skala 1:100 000 + 5 załączników.

  Piętka B. Kartograficzne Katowice 2004

 • Polski proces karny. Tom I i II.

  Kegel Z. i in. Warszawa - Wrocław 1971

 • Polskie prawo dewizowe. Komentarz.

  Wójtowicz W. Gdańsk 1994

 • Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne.

  Chojna-Duch E. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2003

 • Ponowne orzekanie w sprawie cywilnej prawomocnie osądzonej.

  Sawczuk M. Prawnicze Warszawa 1975