Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę P. Wyszukanych pozycji: 312.

 • Psychiatria sądowa. Opiniowanie w postępowaniu cywilnym . Część II.

  Przybysz J. Fundacja TUMULT Toruń 2005

 • Psychiatria sądowa. Opiniowanie w procesie karnym . Część I.

  Przybysz J. Fundacja TUMULT Toruń 2005

 • Psychiatria w procesie karnym.

  Cieślak M. i in.

 • Psychiatria w procesie karnym.

  Cieślak M. i in. Prawnicze 1977

 • Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny

  Bilikiewicz A. Lekarsie PZWL Warszawa 2005

 • Psychologia kryminalistyczna

  Hołyst B. LexisNexis Warszawa 2006

 • Psychologia kryminalistyczna.

  Hołyst B. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2004

 • Psychologia sądowa dla prawników

  Gruza E. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009

 • Psychologia sądowa i penitencjarna.

  Ciosek M. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2003

 • Psychologia w postępowaniu karnym.

  Gierowski J. i in. Prawnicze Lexis Nexis Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • Psychopatia

  Pospiszyl K. Akademickie ŻAK Warszawa 2000

 • Public Relations w administracji.

  Giedrojć K. Profesjonalne ALPHA pro Sp. z o.o. Ostrołęka 2004

Strona: