Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę P. Wyszukanych pozycji: 312.

 • Przestępstwa kierunkowe w teorii i praktyce.

  Frankowski St. Prawnicze 1970

 • Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji.

  Fischer B. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2000

 • Przestępstwa przeciwko instytucjom państwowym i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXIX i XXX kodeksu karnego. Komentarz.

  Góral R. i in. C.H. BECK Warszawa 2000

 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX i XXXIII kodeksu karnego. Komentarz.

  Kunicka-Michalska B. C.H. BECK Warszawa 2000

 • Przestępstwa przeciwko przedsiębiorcom. Komentarz.

  Zawłocki R. C.H. BECK. Warszawa 2003

 • Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży.

  Ratajczak A. Prawnicze 1980

 • Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

  Satko J. i in. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002

 • Przestępstwa przeciwko wierzycielom. Rozdział XXXVI kodeksu karnego. Artykuły 300-302. Komentarz

  Zawłocki R. C.H.BECK Warszawa 2001

 • Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV kodeksu karnego. Komentarz

  Warylewski J. C.H.BECK Warszawa 2001

 • Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu OSN.

  Lisowski A. Comore 1994

 • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX kodeksu karnego. Komentarz.

  Daszkiewicz K. C.H. BECK Warszawa 2005

 • Przestępstwa seksualne

  Pospiszyl K. Naukowe PWN Warszawa 2005

 • Przestępstwo łapownictwa.

  Popławski H. Prawnicze Warszawa 1972

 • Przestępstwo płatnej protekcji w ustawodawstwie karnym.

  Popek E. Prawnicze Warszawa 1971

 • Przestępstwo rozboju w świetle kryminalistyki i kryminologii.

  Frydel A. Prawnicze Warszawa 1974

 • Przestępstwo z premedytacją.

  Daszkiewicz K. Prawnicze Warszawa 1968

 • Przestępstwo zgwałcenia w Polsce.

  Leszczyński J. Prawnicze 1973

 • Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin.

  Tokarczyk R. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003

 • Przymus leczenia eksperyment, udzielanie pomocy i przeszczep w świetle prawa.

  Sawicki J. Państwowy Zakład Wyd. Lek. Warszawa 1966

 • Psychiatria sądowa.

  Przybysz J. Pozkal Inowrocław 2003