Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę P. Wyszukanych pozycji: 312.

 • Przełożony - podwładny.

  Kowalewski St. PWE Warszawa 1975

 • Przemoc wobec osób starszych

  Beata Tobiasz-Adamczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2009

 • Przepadek w polskim prawie karnym.

  Postulski K. i in. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Przepisy karne kodeksu spółek handlowych.

  Giezek J. i in. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003

 • Przepisy o biegłych sądowych, tłumaczach i specjalistach

  Kegel A. i in. Zakamycze Kraków 2003

 • Przepisy o transporcie samochodowym oraz o gospodarowaniu i ruchu pojazdów samochodowych.

  Oleszyński R. Prawnicze Warszawa 1974

 • Przepisy prawa o wykroczenia.

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Koszalin 1992

 • Przepisy ruchu na kolejach normalnotowarowych użytku publicznego.

  Warszawa 1970

 • Przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych i handlowych w państwach UE. Komentarz.

  Ciszewski J. C.H. BECK Warszawa 2005

 • Przerwanie ciąży w świetle prawa karnego.

  Wolińska H. PWN Warszawa 1962

 • Przesłanka powagi rzeczy osadzonej w procesie karnym

  Rogalski M. Zakamycze Kraków 2005

 • Przesłuchanie i wywiad. Psychologia kryminalistyczna.

  Pasko-Porys W. Oficyna Naukowa Warszawa 2007

 • Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym.

  Kwiatkowska-Darul V. "Dom Organizatora" Toruń 2007

 • Przestępczość a kryminalistyka.

  Grzeszyk Cz. PWN 1985

 • Przestępczość to ciekawe zjawisko. Kryminologia neelitarna.

  Malec J. C.H.Beck Warszawa 2006

 • Przestępczość Zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie.

  Rau Zb. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003

 • Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm w ujęciu praktycznym.

  Pływaczewski W. Kantor Wydawniczy. Zakamycze Kraków 2005

 • Przestępstwa drogowe. Komentarz.

  Kotowski W. C.H.Beck Warszawa 2006

 • Przestępstwa gospodarcze.

  Buczkowski K. C.H. BECK Warszawa 2000

 • Przestępstwa gospodarcze. Rozdział XXXVI i XXVII kodeksu karnego. Komentarz.

  Górniok O. C.H. BECK 2000