Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę P. Wyszukanych pozycji: 312.

 • Problemy resocjalizacji w świetle badań psychologicznych.

 • Problemy związane z pomiarem przestępczości.

  Błachut J. Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Proceder prania pieniędzy i jego implikacje

  Emil W. Pływaczewski Wolters Kluwer Warszawa 2013

 • Proces adhezyjny.

  Daszkiewicz W. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1961

 • Proces karny w kazusach

  Waltoś St. PWN 1974

 • Proces karny zarys systemu

  Waltoś St. PWN 1985

 • Procesy pradziadków.

  Milewski St. Prawnicze 1982

 • Prokurator rzecznikiem praworządności.

  Eksner J. Książka i Wiedza Warszawa 1974

 • Prokuratura i Prawo

  Lata prenumeraty: 1995 - 2006, częstotliwość: miesięcznik

 • Prokuratura, regulamin, przepisy związkowe.

  Czerwiński W. Toruń 1993

 • Prokuratura. Wybór przepisów.

  Sopot 1995

 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i obrót papierami wartościowymi.

  Redakcja Naukowa Warszawa - Poznań 1992

 • Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.

  Wójcik J.W. Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

  Wójcik J.W. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

  Ministerstwo Finansów Generalny Inspektor Informacji Finansowej wyd. II

 • Przedsiębiorstwa przeciwko przedsiębiorcom. Komentarz.

  Zawłocki R. C.H. BECK Warszawa 2003

 • Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  Potejko P. i inni ABW Centralny Ośrodek Szkolenia Warszawa 2009

 • Przegląd Sądowy

  Lata prenumeraty: 1996 - 1998, częstotliwość: miesięcznik

 • Przekazywanie skazanych pomiędzy państwami.

  Płachta M. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003

 • Przekroczenie granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym.

  Szafraniec M. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004