Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę P. Wyszukanych pozycji: 312.

 • Palestra

  Lata prenumeraty: 1990, zbiór niepełny

 • Pamiętnik prawników.

  Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1969

 • Państwo i Prawo

  Lata prenumeraty: 1998 - 2006, częstotliwość: miesięcznik

 • Paragraf na drodze

  Lata prenumeraty: 2003 - 2006, częstotliwość: miesięcznik

 • Partie komunistyczne i robotnicze świata. Zarys encyklopedyczny.

  Wydawnictwo Książka i Wiedza 1978

 • Pisanie na maszynie.

  Bański H. PWSZ 1973

 • Pisma procesowe w postępowaniu karnym. Wzory i komentarz.

  Cieślak M. i in. Prawnicze 1980

 • Pisma procesowe w postępowaniu karnym. Wzory i komentarz.

  Cieślak M. i in. Warszawa 1989

 • Pisma procesowe w sprawach karnych wzory i objaśnienia + CD.

  Samborski E. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2006

 • Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami.

  Stefański R. C.H.Beck Warszawa 2007

 • Pisma procesowe w sprawach karnych.

  Cieślak M. i in. Prawnicze 1974

 • Pisma stron w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory.

  Mikosz R. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • Płatna protekcja.

  Chybiński O. Prawnicze Warszawa 1967

 • Pociągnięcie podejrzanego do odpowiedzialności w prawie karnym.

  Prusak F. Prawnicze Warszawa 1973

 • Podmiotowe przekształcanie powództwa.

  Włodyka St. Prawnicze Warszawa 1968

 • Podpis elektroniczny. Komentarz do ustawy z 18.09.2001 r.

  Jacyszyn J. i in. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2002

 • Podręczny komentarz do kpk.

  Grajewski J. i in. Gdańsk 1993

 • Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia sądowego w prawie cywilnym.

  Klich-Rump J. Prawnicze 1977

 • Podstawowe wiadomości o prawie wojskowym.

  Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Warszawa 1969

 • Podstawowe zagadnienia w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym.

  Malinowski A. Państwowy Zakład Wydawniczy Warszawa 1961

Strona: