Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę O. Wyszukanych pozycji: 80.

 • Orzecznictwo Naczelnych Organów Administracji Państwowej.

  Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1972

 • Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

  Lata prenumeraty: 1994 - 2002, częstotliwość: miesięcznik

 • Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Rewizji Nadzwyczajnych

  Lata prenumeraty: 1992 - 1993, częstotliwość: miesięcznik

 • Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Rewizji Nadzwyczajnych

  Lata prenumeraty: 1996, częstotliwość: miesięcznik

 • Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Rewizji Nadzwyczajnych

  Lata prenumeraty: 1998 - 1999, częstotliwość: miesięcznik

 • Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego

  Lata prenumeraty: 1994, częstotliwość: miesięcznik, zbiór niepełny

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna

  Lata prenumeraty: 1999 - 2004, częstotliwość: miesięcznik

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa

  Lata prenumeraty: 1998 - 2006, częstotliwość: miesięcznik

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Prawo cywilne.

  Piszczek P. Białystok 1993

 • Orzekanie ponad żądanie w procesie cywilnym.

  Piasecki K. PWN Warszawa 1975

 • Oskarżenie prywatne.

  Lipczyńska M. Prawnicze 1977

 • Oskarżony jako osobowe źródło informacji o przestępstwie.

  Klejnowska M. Kantor wydawniczy. Zakamycze Kraków 2004

 • Oskarżyciel posiłkowy w procesie karnym.

  Kmiecik R. Prawnicze 1977

 • OSN. Postępowanie cywilne.

  Piszczek P. Białystok 1993

 • OSN. Prawo gospodarcze. Kodeks handlowy. Prawo upadłościowe. Prawo o postępowaniu układowym

  Piszczek P. Białystok 1994

 • OSN. Prawo karne.

  Piszczek P. Oficyna Prawnicza 1993

 • OSN. Prawo pracy.

  Piszczek P. Białostockie Wydawnictwo Prawnicze 1993

 • OSN. Prawo rodzinne i opiekuńcze.

  Piszczek P. Kraków 1993

 • Oszustwa finansowe. Podręcznik dla audytora.

  Bela A. i in. Info Audit Warszawa 2005

 • Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze.

  Oczkowski T. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004