Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę O. Wyszukanych pozycji: 80.

 • Odpowiedzialność prawna w sektorze publicznym.Tom I i II.

  Ambroziewicz P. i in. Forum Sp. z o.o. Poznań 2008

 • Odpowiedzialność przestępców hitlerowskich.

  Aleksiejew A.S. Główny Komitet Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Polsce Warszawa

 • Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w lądowym transporcie.

  Piekarczyk H. Prawnicze 1977

 • Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania.

  Cioch P. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Odpowiedzialność w administracji publicznej. Poradnik urzędnika.

  Borkowska J. i in. C.H. BECK Warszawa 2005

 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez władzę publiczną.

  Skoczylas J.J. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2005

 • Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej.

  Zielińska E. Liber Warszawa 2001

 • Ofiara przestępstwa w dokumentach międzynarodowych

  Bieńkowska E. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009

 • Ofiary chroniczne przypadek czy konieczność

  Pospiszyl I. APS Warszawa 2003

 • Oględziny. Aspekty procesowe i kryminalistyczne

  Krystyna Witkowska Wolters Kluwer Warszawa 2013

 • Okoliczności wyłączające bezprawność czynu.

  Zoll A. Prawnicze 1982

 • Opieka i Kuratela. Komentarz.

  Haak H. Dom Organizatora Toruń 2004

 • Opinie, porady prawne, wyjaśnienia w sprawach Rad Narodowych.

  Bogomilski B. Prawnicze 1972

 • Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne.

  Marek Z. i in. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2001

 • Ordynacja podatkowa.

  Kosikowski C. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Organizacja Ochrony Prawnej w PRL.

  Berutowicz W. PWN Warszawa 1987

 • Organizacja społeczeństwa socjalistycznego w Polsce.

  Łopatka A. PWN Warszawa 1970

 • Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce

  Piasecki K. Zakamycze Kraków 2005

 • Organy ochrony prawnej RP.

  Serafin Sł. i in. C.H.Beck Warszawa 2007

 • Orzecznictwo lekarskie dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i wydziałów lekarsko-stomatologicznych

  Wilmowska-Pietruszyńska A. Elsevuer UrbN Partner Wrocław 2007