Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę N. Wyszukanych pozycji: 28.

 • Na granicy życia i śmierci. Studium kryminologiczne i wiktymologiczne.

  Hołyst B. Kodeks sp. z o.o. Warszawa 2002

 • Naczelne zasady procesu karnego.

  Waltoś St. Prawnicze Warszawa 1999

 • Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym.

  Justyński T. Dom Wydawniczy ABC 2000

 • Nadużycie zaufania w prowadzeniu cudzych spraw majątkowych

  Tomasz Oczkowski Wolters Kluwer Warszawa 2013

 • Narkomanii sprawcy czynów karalnych.

  Muszyńska A. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna

  Sieńczyło-Chlabicz J.D. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2006

 • Następstwo procesowe w polskim procesie cywilnym.

  Braniewicz W. Prawnicze Warszawa 1971

 • Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim

  Sołtys B. Zakamycze Kraków 2003

 • Niektóre aspekty ścigania piractwa powietrznego.

  Rafałkowski F. Warszawa 1971

 • Nieletni przestępcy w świecie.

  Veillard-Cybulsky M. H. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1968

 • Nieletni. Zbiór przepisów.

  Kierończyk P. Lex Sopot 1998

 • Niemajątkowa ochrona czci.

  Wierciński J. Kodeks sp. z o.o. Warszawa 2002

 • Nietykalność osobista przedstawiciela dyplomatycznego.

  Przetacznik T. PWN Warszawa 1970

 • Nieważność czynności prawnej.

  Gutowski M. C.H.Beck Warszawa 2006

 • Niezwykłe procesy.

  Stawicka E. C.H. BECK Warszawa 1998

 • Nowe prawo budowlane i przepisy wykonawcze + płyta CD

  Cyrson-Sójka E. Forum sp. z o.o. Poznań 2007

 • Nowe prawo lokalowe z komentarzem.

  Mączyński A. i in. Centrum Prawne Kraków 1994

 • Nowe prawo pracy.

  Korolca R. Książka i Wiedza 1975

 • Nowe uregulowania prawne w kpk z 1997 r.

  Kruszyński P. ABC 1999

 • Nowe ustawodawstwo karne o zwalczanie alkoholizmu.

  Frankowski St. Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy 1972

Strona: