Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę M. Wyszukanych pozycji: 40.

 • Mediacja w sprawach rodzinnych

  Gójska A. Ministerstwo Sprawiedliwości Warszawa 2009

 • Medycyna i prawo.

  Popielski B. Państwowy Zakład Wydawnictwa Lekarskiego Warszawa 1968

 • Medycyna sądowa dla prawników.

  Marcinkowski T. Prawnicze Warszawa 1993

 • Medycyna sądowa dla prawników.

  Wydawnictwo Prawnicze 1982

 • Medycyna sądowa.

  Popielski B. i in. Państwowy Zakład Wydawnictwa Lekarskiego Warszawa 1972

 • Medycyna sądowa.

  DiMaio V.J. i in. Medyczne Wrocław 2003

 • Menedżerskie i organizatorskie metody zarządzania.

  Ratyński Wł. Kodeks sp. z o.o. Warszawa 2002

 • Meritum. Aktualności. Unia Europejska

  Lata prenumeraty: 2005 - 2006

 • Metodyczno-komputerowy model kryminalistycznego badania przyczyn i okoliczności pożarów.

  Kwiatkowski A. i in. Warszawa 1989

 • Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia.

  Świecki D. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Metodyka pracy w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  Józef Gemra C.H.Beck Warszawa 2013

 • Międzynarodowe postępowanie cywilne w sprawach alimentacyjnych.

  Skierkowski W. Prawnicze Warszawa 1972

 • Międzynarodowe prawo rodzinne.

  Sośniak M. PAN 1969

 • Międzynarodowy trybunał karny. Tom I i II.

  Płachta M. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Mikroślady. Sympozjum 4-6.VII.1972 r.

  Wydział Zakładu Kryminalnego Warszawa 1972

 • Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej.

  Czapska J. i in. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002

 • Młodzież a subkultury

  Jędrzejewski M. Akademickie ŻAK Warszawa 1999

 • Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

  Whiddett St. i in. Oficyna Ekonomiczna Kraków 2003

 • Moncada nauczyła nas jak przekształcać klęski w zwycięstwie.

  Castro F. Książka i Wiedza Warszawa 1974

 • Mowy i przemówienia na każdą okazję.

  Wydawnictwo Primath Warszawa 1999