Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę M. Wyszukanych pozycji: 40.

 • Makiaweliczna osobowość niepełnoletniego świadka

  Draheim, S. i in. Naukowe UAM Poznań 2004

 • Mała Encyklopedia Prawa.

  PWN 1980

 • Małoletni jako świadek w procesie karnym

  Kornak M. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009

 • Mały komentarz do kodeksu postępowania karanego.

  Lipczyńska M. PWN 1986

 • Mały słownik języka polskiego.

  PWN Warszawa 1968

 • Mały słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski.

  Bogusławski B. Prawnicze Warszawa 1973

 • Mały słownik wiedzy obywatelskiej o ochronie środowiska.

  Radecki W. Wrocław 1986

 • Małżeńskie stosunki majątkowe.

  Winiarz J. Prawnicze Warszawa 1965

 • Małżeńskie ustroje majątkowe. Art. 31-54 KRO. Komentarz.

  Ignaczewski J. C.H. BECK Warszawa 2006

 • Mandat karny

  Lewiński J. Prawnicze Lexis Nexis 2003

 • Masowi mordercy

  Jarosław Stukan Prometeusz 2009

 • Materialne określenie przestępstwa

  Plebanek E. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009

 • Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy i pytania testowe.

  Barczak-Oplustil A., i in. Oficyna Wolters Kluwer Polska Warszawa 2007

 • Mechanizmy efektu dezinformacji w kontekście zeznań świadka naocznego.

  Polczyk R. Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2007

 • Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym

  Kmieciak Z. Zakamycze Kraków 2003

 • Mediacja karna jako instytucja ważna dla pokrzywdzonego

  Lidia Mazowiecka LEX a Wolters Kluwer business Warszawa 2013

 • Mediacja w sprawach cywilnych

  Morek R. Ministerstwo Sprawiedliwości Warszawa 2009

 • Mediacja w sprawach gospodarczych

  Pieckowski S. Ministerstwo Sprawiedliwości Warszawa 2009

 • Mediacja w sprawach karnych

  Bieńkowska E. Ministerstwo Sprawiedliwości Warszawa 2009

 • Mediacja w sprawach nieletnich

  Bieńkowska E. Ministerstwo Sprawiedliwości Warszawa 2009

Strona: