Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę K. Wyszukanych pozycji: 303.

 • Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny skarbowy, Ustawa o opłatach w sprawach karnych

  Kantor Wydawniczy Kraków 2005

 • Kodeks karny, pytania egzaminacyjne. Kazusy, tablice.

  Dietrich M. i in. C.H. BECK 1999

 • Kodeks karny.

  Wydawnictwo Prawnicze Lex 1999

 • Kodeks karny.

  Wydawnictwo Ławica Warszawa - Poznań 1991

 • Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz.

  Bieńkowska E. i in. C.H. BECK 1999

 • Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz.

  Zoll A. i in. Warszawa 1998

 • Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I.

  Zoll A. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom I.

  Wąska A. C.H.Beck Warszawa 2004

 • Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom I i II.

  Wąska A. C.H.Beck Warszawa 2006

 • Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom II i III.

  Zoll A. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2006

 • Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom II i III.

  Buchała K. Zakamycze 1999

 • Kodeks karny. Kodeks postępowania karanego. Kodeks karny wykonawczy.

  Gdańsk 1993

 • Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy 13 wydanie.

  Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2005

 • Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy.

  Ożóg J. i in. Koszalin 1996

 • Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy.

  Wydawnictwo Prawnicze i Ekonomiczne Lex Gdańsk 1993

 • Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy.

  Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1974

 • Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy.

  Wydawnictwo Prawnicze Lex 1999

 • Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

  Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2006

 • Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy.

  Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003

 • Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Ustawa karna skarbowa oraz kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

  Jaworski Sł. Gdańsk 1995