Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę K. Wyszukanych pozycji: 303.

 • Kodeks karny i ważniejsze ustawy dodatkowe.

  Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1971

 • Kodeks karny i ważniejsze ustawy dodatkowe.

  Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1972

 • Kodeks karny oraz ważniejsze ustawy dodatkowe.

  Wydawnictwo Prawnicze 1987

 • Kodeks karny skarbowy

  Grzegorczyk T. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009

 • Kodeks karny skarbowy.

  Wilk L. i in. C.H.Beck Warszawa 2007

 • Kodeks karny skarbowy. Komentarz.

  Radzikowska Z. i in. Gdańsk 2000

 • Kodeks karny skarbowy. Komentarz.

  Stępień T. i in. Bielsko-Biała 1999

 • Kodeks karny skarbowy. Komentarz.

  Grzegorczyk T. Dom Wydawniczy ABC 2000

 • Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Tom I i II.

  Prusak F. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2006

 • Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Wyd. 3

  Grzegorczyk T. Dom Wydawniczy ABC 2006

 • Kodeks karny skarbowy. Kontrola skarbowa.

  Płacheta E. Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz dewizowe.

  Kubacki R. i in. Warszawa 2003

 • Kodeks karny wykonawczy.

  Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1971

 • Kodeks karny wykonawczy.

  Wydawnictwo Ławica Warszawa-Poznań 1991

 • Kodeks karny wykonawczy.

  Warszawa 1991

 • Kodeks karny wykonawczy. Komentarz.

  Lelental St. Warszawa 2001

 • Kodeks karny wykonawczy. Komentarz.

  Postulski K. i in. Gdańsk 1998

 • Kodeks karny wykonawczy. Komentarz.

  Pawela St. Warszawa 1972

 • Kodeks karny wykonawczy. Komentarz.

  Lelental St. C.H. BECK Warszawa 1999

 • Kodeks karny z wprowadzeniem.

  Flisek A. C.H.Beck Warszawa 2008