Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę K. Wyszukanych pozycji: 303.

 • Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Przepisy akademickie.

  Płacheta E. Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Kodeks cywilny. Komentarz.

  Gniewek E. C.H. BECK Warszawa 2006

 • Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I i II.

  Pietrzykowski K. BECK Warszawa 1998

 • Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I i II.

  Pietrzykowski K. C.H. BECK Warszawa 2004

 • Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I-III.

  Błahuta F. Prawnicze Warszawa 1972

 • Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-449. 4 wydanie.

  Banaszczyk Z. i in. C.H. BECK. Warszawa 2005

 • Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088. Wydanie 4.

  Banaszczyk Z. i in. C.H. BECK Warszawa 2005

 • Kodeks cywilny. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks postępowania cywilnego. Konwencja z Lugano. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Prawo prywatne międzynarodowe.

  Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Kodeks cywilny. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks postępowania cywilnego. Konwencja z Lugano. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Prawo prywatne międzynarodowe.

  Kantor Wydawniczy, Zakamycze Kraków 2005

 • Kodeks cywilny. Wybrane wyroki Trybunału Konstytucyjnego.

  Zakład Wydawniczy Precyzja Łuków 2003

 • Kodeks handlowy i rozporządzenia rejestrowe.

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddz. Zielona Góra 1993

 • Kodeks handlowy z komentarzem.

  Allerhand M. Bielsko - Biała 1994

 • Kodeks handlowy z komentarzem. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie prawa handlowego. Tom I i II.

  OPO Spółka z o.o. Bydgoszcz 1992

 • Kodeks handlowy. Komentarz.

  Norek E.A. Warszawa 1988

 • Kodeks handlowy. Komentarz. Tom I i II.

  C.H. BECK 1997

 • Kodeks handlowy. Komentarz. Tom I.

  Sołtysiński St. Warszawa 1994

 • Kodeks handlowy. Prawo o postępowaniu układowym. Prawo upadłościowe.

  Ciszewski J. Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych 1994

 • Kodeks handlowy. Tom I i II.

  Sołtysiński St. i in. Warszawa 1997

 • Kodeks handlowy. Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddz. Zielona Góra 1990

 • Kodeks karny i kpk po dziesięciu latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian.

  Mozgawa M. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009