Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę K. Wyszukanych pozycji: 303.

 • Kodeksy karne 1969-1997

  Cieślak W. i in. Prawnicze LEX Sopot 1998

 • Kodeksy karne wykonawcze 1969-1997

  Skarbek R. Prawnicze LEX Sopot 1998

 • Kodeksy postępowania karnego 1969-1997

  Cieślak W. Prawnicze LEX Sopot 1998

 • Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna.

  Bułacha K. i in. Warszawa 1990

 • Komentarz do kodeksu postępowania karnego. Tom I i II.

  Prusak F. Prawnicze Warszawa 1999

 • Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz do ustawy o ustroju Kolegiów d/s wykroczeń.

  Siewierski M. i in. Prawnicze Warszawa 1973

 • Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

  Siewierski M. Prawnicze 1979

 • Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

  Lewiński J. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2003

 • Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r.

  Winczorek P. Liber sp. z o.o. Warszawa 2000

 • Komentarz do prawa o ustroju Sądów Powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

  Erciński T. i in. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2002

 • Komentarz do prawa wekslowego i czekowego.

  Szpunar A. i in. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2003

 • Komentarz do prawa wekslowego i prawa czekowego.

  Szpunar A. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2003

 • Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  Aleksandrowicz T.R. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2002

 • Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  Aleksandrowicz T.R. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2006

 • Komentarz do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

  Gonera K. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2006

 • Komentarz do ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

  Świątkiewicz J. Warszawa 1995

 • Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego.

  Majewski J. i in. Prawnicze Warszawa 1995

 • Komentarz do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

  Filar M. i in. Dom Organizatora Toruń 2003

 • Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

  Gromek K. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2004

 • Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

  Gromek K. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2004