Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę K. Wyszukanych pozycji: 303.

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz.

  Dobrzański i in. Wydawnictwo Prawnicze 1975

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wyd. 2

  Gromek K. C.H. BECK Warszawa 2006

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz

  Grzegorz Jędrejek Wolters Kluwer Warszawa 2014

 • Kodeks spółek handlowych i ważniejsze przepisy związkowe.

  Szwaja J. Kodeks Spółek z o.o. Warszawa 2002

 • Kodeks spółek handlowych, ustawa o karjowym rejestrze sądowym, prawo działalności gospodarczej

  Ratusińska I. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2003

 • Kodeks spółek handlowych.

  Zakład Wydawniczy Precyzja 2004

 • Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz Tom I i II.

  Kidyba A. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz.

  Tarska M. C.H. BECK 2002

 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom II

  Kidyba A. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2003

 • Kodeks spółek handlowych. Komentarze. Tom I i II.

  Kidyba A. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Kodeks wykroczeń popularny. Komentarz.

  Instytut Wydawniczy CRZZ Warszawa 1974

 • Kodeks wykroczeń.

  Gdańsk 1992

 • Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa o ustroju Kolegiów d/s wykroczeń.

  Wydawnictwo Prawnicze 1986

 • Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa o ustroju Kolegiów d/s wykroczeń.

  Wydawnictwo Prawnicze i Ekonomiczne Lex Gdańsk 1993

 • Kodeks wykroczeń. Komentarz

  Kurzępa B. Prawnicze Lexis Nexis Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • Kodeks wykroczeń. Komentarz.

  Bojarski M. i in. Warszawa 2000

 • Kodeks wykroczeń. Komentarz.

  Kotowski W. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2004

 • Kodeks wykroczeń. Komentarz.

  Bafia J. i in. Prawnicze 1980

 • Kodeks wykroczeń. Komentarz.

  Kotowski W. Oficyna Wolters Kluwer Polska Warszawa 2007

 • Kodeks zobowiązań. Komentarz dla praktyki. Tom I ? część ogólna i Tom II ? część szczegółowa.

  Namitkiewicz J. Wydawnictwo Kolumna Łódź 1949