Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę K. Wyszukanych pozycji: 303.

 • Kodeks postępowania karnego. Tom I i II.

  Grajewski J., Paprzycki L. i in. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2006

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

  Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1972

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

  Kiełtyka A. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz.

  Grzegorczyk T. Dom Wydawniczy ABC 2003

 • Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe.

  Bieniek G. Warszawa 1989

 • Kodeks pracy z objaśnieniami i wybrane przepisy związane ze stosunkiem pracy.

  Rukat W. Łódź 1993

 • Kodeks pracy. Komentarz.

  Wydawnictwo Prawnicze 1977

 • Kodeks pracy. Komentarz.

  Celeda R. i in. Dom Wydawniczy ABC 2000

 • Kodeks pracy. Komentarz.

  Barzycka-Banaszczyk M. C.H. BECK 2003

 • Kodeks pracy. Komentarz.

  Celeda R. i in. Dom Wydawniczy ABC 2003

 • Kodeks pracy. Komentarz.

  Gersdorf M. Prawnicze Lexis Nexis Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • Kodeks pracy. Komentarz. Tom I i II.

  Jaśkowski K. i in. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2006

 • Kodeks pracy. Komentarz. Wydanie 5.

  Muszalski W. C.H. BECK Warszawa 2005

 • Kodeks pracy. Przepisy wprowadzające oraz przepisy wykonawcze i związkowe.

  Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1975

 • Kodeks pracy. Przepisy wykonawcze i związkowe. Komentarz OSN.

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze 1994

 • Kodeks pracy. Przepisy związkowe i wykonawcze. Komentarz OSN.

  Sojka T. Zielona Góra 1996

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy i inne akty prawne.

  Nazar M. Zakamycze 1999

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem.

  Ignatowicz J. i in. Prawnicze 1993

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

  Kierończyk P. Warszawa 1999

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz.

  Gajda J. Uniwersytetu Wrocławskiego 1999