Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę K. Wyszukanych pozycji: 303.

 • Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym.

  Giętkowski R. Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Kara ograniczenia wolności.

  Śliwowski J. Prawnicze Warszawa 1973

 • Karnoprawna ochrona wierzycieli.

  Skorupka J. TNOiK. Dom organizatora Toruń 2001

 • Kasacja w polskim procesie karnym

  Rogacka-Rzewnicka M. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2001

 • Kasacja w procesie karnym.

  Sawala Zb. Warszawa 1996

 • Kazusy z postępowania cywilnego z rozwiązaniami.

  Flaga-Gieruszyńska K. C.H. BECK 1998

 • Kazusy z prawa cywilnego z rozwiązaniami.

  Pisuliński J. C.H. BECK 1999

 • Kazusy z prawa karnego materialnego z rozwiązaniami.

  Nowacka J. i in. C.H. BECK 1999

 • Kazusy z prawa karnego materialnego. Część ogólna.

  Siwik Z. PWN Warszawa 1975

 • Kazusy z prawa karnego procesowego z rozwiązaniami.

  Grajewski J. C.H. BECK 1999

 • KK,KPK,KKW,KKS i KW, KP w sprawach o wykroczenia.

  Wyd.Lexis Nexis Prawnicze Lexis Nexis Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • KK,KPK,KKW,KP w sprawach o wykroczenia, KKS ustawa o opłatach w sprawach karnych.

  Wolters Kluwer Polska Oficyna Wolters Kluwer Polska Warszawa 2007

 • KK. KPK. KKW. KW. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. KKS. Ustawa o opłatach w sprawach karnych.

  Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Kodeks argumentacyjny dla prawników.

  Stelmach J. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003

 • Kodeks budowlany. Przepisy i objaśnienia.

  Bar L. Prawnicze Warszawa 1967

 • Kodeks celny.

  Gołoś A. i in. Warszawa 1998

 • Kodeks celny. Tekst, praktyczne objaśnienia.

  Warszawa 1998

 • Kodeks cywilny wraz z przepisami wykonawczymi.

  Wydawnictwo Prawnicze 1968

 • Kodeks cywilny z aktami wykonawczymi.

  Wydawnictwo Lex Sopot 1999

 • Kodeks cywilny z komentarzem.

  Gordon Zdz. Prawnicze 1980

Strona: