Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę K. Wyszukanych pozycji: 303.

 • Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym.

  Giętkowski R. Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Kara ograniczenia wolności.

  Śliwowski J. Prawnicze Warszawa 1973

 • Karnoprawna ochrona wierzycieli.

  Skorupka J. TNOiK. Dom organizatora Toruń 2001

 • Kasacja w polskim procesie karnym

  Rogacka-Rzewnicka M. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2001

 • Kasacja w procesie karnym.

  Sawala Zb. Warszawa 1996

 • Kazusy z postępowania cywilnego z rozwiązaniami.

  Flaga-Gieruszyńska K. C.H. BECK 1998

 • Kazusy z prawa cywilnego z rozwiązaniami.

  Pisuliński J. C.H. BECK 1999

 • Kazusy z prawa karnego materialnego z rozwiązaniami.

  Nowacka J. i in. C.H. BECK 1999

 • Kazusy z prawa karnego materialnego. Część ogólna.

  Siwik Z. PWN Warszawa 1975

 • Kazusy z prawa karnego procesowego z rozwiązaniami.

  Grajewski J. C.H. BECK 1999

 • KK,KPK,KKW,KKS i KW, KP w sprawach o wykroczenia.

  Wyd.Lexis Nexis Prawnicze Lexis Nexis Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • KK,KPK,KKW,KP w sprawach o wykroczenia, KKS ustawa o opłatach w sprawach karnych.

  Wolters Kluwer Polska Oficyna Wolters Kluwer Polska Warszawa 2007

 • KK. KPK. KKW. KW. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. KKS. Ustawa o opłatach w sprawach karnych.

  Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Kodeks argumentacyjny dla prawników.

  Stelmach J. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003

 • Kodeks budowlany. Przepisy i objaśnienia.

  Bar L. Prawnicze Warszawa 1967

 • Kodeks celny.

  Gołoś A. i in. Warszawa 1998

 • Kodeks celny. Tekst, praktyczne objaśnienia.

  Warszawa 1998

 • Kodeks cywilny wraz z przepisami wykonawczymi.

  Wydawnictwo Prawnicze 1968

 • Kodeks cywilny z aktami wykonawczymi.

  Wydawnictwo Lex Sopot 1999

 • Kodeks cywilny z komentarzem.

  Gordon Zdz. Prawnicze 1980

Strona: