Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę I. Wyszukanych pozycji: 15.

 • Informacja o działalności prokuratur okręgu zielonogórskiego w 2005 roku

  Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze Zielona Góra 2006

 • Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki.

  Petzel J. Liber Warszawa 1999

 • Ingerencja prokuratora w ściganie przestępstw prywatno-skargowych w polskim procesie karnym.

  Marszał K. Prawnicze 1980

 • Instrukcja kontroli dokumentów.

  Majsterkiewicz I. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2002

 • Instrukcja o znakach i sygnałach na drogach.

  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warszawa 1975

 • Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego.

  Gałach A. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Gdańsk 2004

 • Instytucja odmowy zeznań w polskim procesie karnym.

  Łojewski K. Prawnicze Warszawa 1970

 • Instytucja prokuratury w Polsce.

  Zięba-Załucka H. Prawnicze LexisNexis Warszawa 2003

 • Instytucja skargi subsydiarnej w procesie karnym.

  Zagrodnik J. C.H.Beck Warszawa 2005

 • Instytucja świadka koronnego w ustawodawstwie amerykańskim, włoskim i niemieckim.

  Paśkiewicz J. Dom Organizatora Toruń 2006

 • Instytucja ułaskawienia w prawie polskim

  Rogoziński P. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009

 • Intercyzy-umowy małżeńskie.

  Brzezińska A Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2006

 • Interes prawny w procesie cywilnym w postępowaniu niespornym.

  Rowiński T. Prawnicze Warszawa 1971

 • Inwentaryzacja od A do Z.

  Małkowska D. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Gdańsk 2007

 • ISO 9001. Skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości - 2 tomy.

  Łuczak J. Forum Sp. z o.o. Poznan 2007

Strona:

 • 1