Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę E. Wyszukanych pozycji: 23.

 • Efektywność udziału obrońcy w procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej.

  Kulesza C. Zakamycze 2005

 • Efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego.

  Leonieni M. i in. Prawnicze Warszawa 1975

 • Egzamin na audytora wewnętrznego. Pytania i odpowiedzi.

  Kapuśniak A. HANDIKAP Warszawa 2004

 • Egzekucja administracyjna.

  Hauser R. Prawnicze 1983

 • Egzekucja sądowa w orzecznictwie. Tezy. Uzasadnienia. Glosy. Piśmiennictwo. T. I i II.

  Janiszewski D. Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych 1994

 • Ekonomia polityczna kapitalizmu.

  Sadzikowski W. PWN 1975

 • Ekspertyza sądowa.

  Wójcikiewicz J. Zakamycze 2002

 • Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane.

  Białek I. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane.

  Wójcikiewicz J. Oficyna Wolters Kluwer Polska Warszawa 2007

 • Eksperyment jako dowód w procesie karnym.

  Rybarczyk S. Prawnicze Warszawa 1973

 • Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim

  Wnukiewicz-Kozłowska A. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2004

 • Elektroniczne instrumenty płatnicze. Komentarz.

  Masiota J. C.H. BECK Warszawa 2003

 • Elementy informatyki sądowej

  Maciej Szmit, Adam Baworowski i inni Polskie Towarzystwo Informatyczne 2011

 • Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych

  Chofmański P. i in. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006

 • Encyklopedia powszechna. Tom I-IV.

  PWN Warszawa 1973

 • Encyklopedia prawa.

  Kalina-Prasznic U. C.H.Beck Warszawa 2007

 • Encyklopedia przyroda i technika.

  Wiedza Powszechna 1969

 • Encyklopedyczny słownik psychiatrii.

  PZWL Warszawa 1986

 • Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz.

  Krzemiński Zdz. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2006

 • Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej.

  Hofmański P.i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2008

Strona: