Naszą misją jest

Dodano: 2010-07-30

Pomagać w przypadkach naruszenia prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Każda ofiara przestępstwa ma prawo oczekiwać od rzecznika interesu społecznego daleko idącej pomocy w dochodzeniu roszczeń wynikłych z popełnienia przestępstwa na jej szkodę. Prokurator ma również możliwość występowania jako strona postępowania cywilnego i administracyjnego, może inicjować te postępowania, a także przyłączyć się do każdego już toczącego się postępowania sądowego, jeżeli tylko uzna, że leży to w interesie społecznym;

A także:

- Służyć
- Chronić
- Żądać ukarania